seLamaT daTanG

sebuah cerita untuk diceritakan

Thursday, November 27, 2014

Asia Pasific Consortium For Public Health (APACH)

Pada 20 & 21 Oktober 2014 tempoh hari, berkesempatan mengambil bahagian dalam konferen antarabangsa iaitu 'Post APACH Conference : Promiting The Health of Indigenous and Transitional Population' di Hotel Rivefront, Ipoh yang mana dianjurkan oleh Jabatan Kesihatan Awam, Kolej Perubatan Di Raja Perak dengan kerjasama APACH, KKM,JAKOA dan beberapa agensi lain lagi.

Konferen ini antara lain adalah membicarakan isu-isu semasa berkaitan kesihatan masyarakat Orang Asli di Malaysia dan dunia amnya serta peranan yang boleh diambil dalam meningkatkan promosi kesihatan di kalangan mereka.

Antara ahli panel yang hadir adalah nama-nama besar dalam pembangunan kesihatan luar bandar khasnya di kalangan masyarakat Orang Asli seperti Dato Dr Abdul Razak, Prof Osman Ali,Prof Dr Abdul Karim, Prof Alberto Gomes(Australia) dan Dr Rosemawati (KKM).

Dato Dr Abdul Razak hadir selaku Presiden MRA dan mengupas persoalan 'Combating Poverty and Health Equity Among Indigenous People' dengan melihat persoalan asas ini daripada beberapa sudut pandang yang menarik menjadikan topik beliau mudah dicernakan.

Manakala, Prof Dr Alberto Gomes adalah tetamu yang didatangkan khas daripada La Troube Universiti untuk mengupas persoalan 'Vanishing Forest,vanquished peopkes: the inpact of enviromental changes on the Orang Asli of Penisular Malaysia'. Beliau pernah menghabiskan beberapa tahun bersama masyarakat Orang Asli suku Semai,  Perak sewaktu menjalankan kajian beliau dalam konteks sosial,ekonomi, budaya dan kepercayaan masyarakat Orang Asli. Beliau banyak menyentuh persoalan tentang alam sekitar dan dampaknya terhadap masyarakat Ofang Asli.

Prof Dr Osman Ali, Dekan Fakulti Perubatan RCMP juga berbagi pandangan beliau sewaktu mengupas mengenai 'Innovative Approaches in Countering The Communicable And Non Communicable Diseases among Indigenous and Transitional Communities'. Prof Osman begitu dikenali dalam banyak kajian yang beliau jalankan serta beliau juga aktif dalam membudayakan promosi kesihatan di kalangan masyarakat di pendalaman sewaktu bertugas di UMS. 

Dr Rosemawati yang merupakan wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyampaikan syarahan berkenaan 'Achievement in Health Care Development Among Indigenous People in Malaysia' serta serba sedikit mengupas persoalan daripada Prof Osman Ali.

Prof Dr Abdul Karim yang merupakan pengagas Rural Medical Mobile Mission [RM3] dan juga merupakan Pengerusi MRA Perak sempat berkongsi syarahan beliau berkenaan 'Health Issues Faced by Indigenous People in Malaysia'. Prof Karim juga dikenali dengan hasil kajian beliau khasnya melibatkan komuniti Orang Asli. 

Diakhir konferen hari pertama ditutup dengan diskusi ahli panel dalam membicarakan tentang 'Exploring Opporrunuties for Collaborative Works and Forming Partnership for Research and Health Promotion'. Para peserta konferen mengambil peluang untuk bertanya kepada setiap ahli panel ini tidak terkecuali saya sendiri yang mengupas persoalan membudayakan saling menghargai dan saling menghormati sebagai langkah pertama dalam menyemai budaya tentang pemahaman pentingnya promosi kesihatan dan kesihatan asas pada komuniti Orang Asli. Bagi saya, langkah ini penting kerana kita masyarakat luar tidak selama-lamanya mampu merubah mereka melainkan mereka mempunyai kesedaran tersendiri untuk sama-sama mengambil bahagian serta menyedarkan masyarakat luar untuk memberi layanan yang sama dan selayaknya kepada mereka. Jika hanya segelintir pihak yang beria-ria berusaha untuk memperbaiki tahap kesedaran kesihatan Orang Asli melalui pendidikan,masih banyak pihak yang cuba menggagalkan usaha ini dengan menyemai budaya tidak sehat seperti penindasan dan layanan yang tidak adil kepada mereka hingga membuatkan masyarakat Orang Asli kian tertindas.

Manakala hari kedua, para peserta di bawa ke perkampungan Orang Asli Pos Raya di Simpang Pulai untuk mempelajari budaya serta cara hidup masyarakat Orang Asli.
No comments:

Post a Comment